دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بخش جراحی مردان

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

بازدید معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شریف

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه روش های ارزیابی شکست DNA و فانکشنال در اسپرم

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

بازدید استانی مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه از آزمایشگاه‌های استان سمنان

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

حضور آزمایشگاه جامع در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن