دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه روش های ارزیابی شکست DNA در اسپرم

کارگاه یک روزه روش های ارزیابی شکست DNA در اسپرم در تاریخ 6 تیرماه سال جاری ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه FE-SEM

کارگاه دو روزه نمونه سازی و کار با میکروسکوپ FE-SEM ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه Time Lapse

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

حلول ماه مبارک رمضان

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه ها در اردیبهشت سال 1397

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن