دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • منوی دو
 • منوی سه
 • منوی چهار
 • منوی پنج
 • منوی شش
 • منوی هفت
 • منوی هشت

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

ّبازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان از آرمایشگاه جامع تحقیقاتی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه های اتی در ازمایشگاه جامع تحقیقاتی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

پنجمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه کارگاه استخراج سلول‌های بنیادی مزانشیمی از ژله وارتون بند ناف انسانی (تئوری و عملی)

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

بازدید معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن