دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

تغییر در برگزاری کارگاه های سال 1397

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه های سال 1397

کارگاه های آزمایشگاه جامع تحقیقاتی در سال 1397 ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

حلول سال 1397

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

سخنرانی علمی

برگزاری سخنرانی علمی  ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه طراحی پرایمر

کارگاه طراحی پرایمر برگزار شد. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن