دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

حلول سال 1397

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

سخنرانی علمی

برگزاری سخنرانی علمی  ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه طراحی پرایمر

کارگاه طراحی پرایمر برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

برگزاری سخنرانی علمی

سخنرانی علمی در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه یک روزه

برگزاری یک روزه کارگاه طراحی پرایمر ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن